کجاست چاهی که فقط بشنود؟

+نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠توسط بی داد | كامنت داني ()