نوشتن از نو

پس از مدت‌ها دلم می‌خواهد باز هم بنویسم. آن هم در این خانه. در این چند وقتی که گذشت -از نگارش آخرین پست تا به اکنون- اتفاق‌های مختلفی افتاده است. شاید مهم‌ترین ِ آن مربوط باشد به تجربه‌ی متفاوت من از روزهای دوره‌ی آموزش سربازی‌ام. می‌خواهم از سربازی بنویسم. از روزهای در حال خدمت ِ اکنونم. پاییز ِ سرخ هم که آمده. دلم می‌خواهد از زندگی پر شوم. دلم نوشتن می‌خواهد.

+نوشته شده در پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱توسط بی داد | كامنت داني ()