اینم از 91

ز خشکسال چه ترسی؟ که سد بسی بستند:
نه در برابر آب
که در برابر نور و آواز
و در برابر شور...

 

از این گریوه به دور
در آن کرانه ببین:
بهار آمده، از سیمِ خاردار گذشته
حریق شعله‌ی گوگردی بنفشه چه زیباست!

 

شفیعی کدکنی

+نوشته شده در شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱توسط بی داد | كامنت داني ()