خسته ام

 

فضا غبارآلود است

راه را گم کرده ام

خسته شده ام از همه چیز ِ صفر و یک شده

خسته...

+نوشته شده در جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()