کو؟!


چقدر صبر؟

کو سحر؟


 


+نوشته شده در یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()