از بیانات امیرمومنان (ع) در نامه خطاب به مالک اشتر

 

بپرهیز از ریختن خون‏ها بناحق، زیرا که هیچ چیز، مانند ریختن خون حرام سبب غضب خدا و بزرگی عقوبت ‏حق تعالی، و زوال نعمت و کوتاهی عمر دولت نمی‏شود، پس حکومتت را با ریختن خون حرام تقویت مکن که همین سبب ضعف و سستی و نابودی آن می‏گردد.

 

 

+نوشته شده در سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()