باران

یک نفر آمد و بر پنجره ام گل مالید
من ولی منتظر بارانم

عمران صلاحی

+نوشته شده در یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()