ترس و تردید

 

تردید مکن

در حق کسی که
می گوید: می‌ترسم

اما بترس از کسی که
می‌گوید: تردید ندارم

اریش فرید

 


 

+نوشته شده در سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()