درود بر این شیرآهن کوه مردان ِ پدر!

پ.ن: مهدی شیرزاد و حسن نعیمی پور را آزاد کنید.

 

+نوشته شده در جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()