دیگر این پنجره بگشای...

من بسیار گریسته ام 
 هنگامی که آسمان ابری است 
 مرا نیت آن است 
 که از خانه بدون چتر بیرون باشم 
من بسیار زیسته ام 
اما اکنون مراد من این است 
 که از این پنجره برای باری
جهان را آغشته به شکوفه های گیلاس بی هراس 
بی محابا ببینم

احمد رضا احمدی

 

+نوشته شده در دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()