سنگینی ِ بار یا ؟

 

پسرک کنار سطل آشغال ایستاده بود، گونی اش را پر کرده بود،

حالا دیگه گونی از خودش هم بزرگتر شده بود،

گفت: کمک می کنی آقا؟

کمکش کردم.

گفتم: خیلی سنگینه که…

در حال رفتن گفت: دیگه چی کار کنم؟

 

فکر کنم نفهمید که منظورم سنگینی گونی نبود...

 

+نوشته شده در دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩توسط بی داد | كامنت داني ()