در سرزمین من...

 

در سرزمین من،

روزنامه‌ها لال به دنیا می‌آیند،

رادیو کر

و تلویزیون کور...

و کسانی که طالب سالم‌زاده شدن‌ ِ این همه باشند را،

لال می‌کنند می‌کشند،

کر می‌کنند می‌کشند،

کور می‌کنند می‌کشند...

در سرزمین من!

آه! سرزمین ِ من!

 

شیرکو بی‌کس

 

+نوشته شده در شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩توسط بی داد | كامنت داني ()